Miejskie Przedszkole nr 22 im. Marii Montessori

Miejskie Przedszkole nr 22 im. Marii Montessori

ul. Olsztyńska 44

42-202 Częstochowa

tel. 34 361 89 02

Grupa M4

Wychowawczynie:

Justyna Dróżdż

Marta Pala

 

Woźna oddziałowa: Krystyna Radło