Miejskie Przedszkole nr 22 im. Marii Montessori

Miejskie Przedszkole nr 22 im. Marii Montessori

ul. Olsztyńska 44

42-202 Częstochowa

tel. 34 361 89 02

Grupa M2

Wychowawczynie:

Joanna Łubczyk

Maria Kula

Woźna oddziałowa: Barbara Sikora