Szkoła Podstawowa nr 10 im. św. Stanisława Kostki w Częstochowie

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu

Wszelkie prawa do zawartości serwisu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Częstochowie, https://zsp2czest.szkolnastrona.pl/sp/ są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Częstochowie. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Częstochowie.

Odnośniki do innych stron

Strona Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Częstochowie może zawierać odnośniki do innych stron „www”, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne jednostki i instytucje. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że Zespół Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Częstochowie nie odpowiada za treści zamieszczone w serwisach, do których odnośniki znajdują się na stronie http://edu.czestochowa.pl .Sugerujemy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejszy polityka prywatności odnosi się tylko do serwisu www Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Częstochowie.

 

Gromadzenie danych

W serwisie www Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Częstochowie przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Poniżej znajduje się dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera www:

  • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,

  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

  • czas nadejścia zapytania,

  • pierwszy wiersz żądania HTTP,

  • kod odpowiedzi HTTP,

  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Częstochowie nastąpiło przez odnośnik,

  • informacje o przeglądarce użytkownika,

  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Częstochowie. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron www są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Logi systemowe

Gromadzone logi systemowe przechowywane są przez czas nieokreślony i są wykorzystywane tylko do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią. Zebrane logi wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych i nie służą do identyfikacji poszczególnych użytkowników serwisu. Zawierają informację o odwiedzonych stronach portalu https://zsp2czest.szkolnastrona.pl, typie przeglądarki z jakiej użytkownik korzysta oraz o systemie operacyjnym zainstalowanym na komputerze internauty.Cookies

Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka) należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które wysyłane są przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty, w szczególności komputera czy smartfona. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki te stosowane w serwisie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Częstochowie nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników.

 

W serwisie  portalu https://zsp2czest.szkolnastrona.pl  używa się cookies jedynie, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.

 

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: zsp2@edukacja.czestochowa.pl


Korzystając z serwisu internetowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Częstochowie akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności portalu https:zsp2czest.szkolnastrona.pl  

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności w portalu https:zsp2czest.szkolnastrona.pl, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.