Szkoła Podstawowa nr 10 im. św. Stanisława Kostki w Częstochowie

Sekretariat

Adres szkoły

SP 10

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Częstochowie

Szkoła Podstawowa nr 10 im. św. Stanisława Kostki w Częstochowie

ul. Olsztyńska 42

42-200 Częstochowa

tel./fax.: 34 361 89 79 e-mail: zsp2@edukacja.czestochowa.pl

KONTAKT

Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Częstochowie

ul. Olsztyńska 42

42-202 Częstochowa

powiat: m. Częstochowa

województwo: śląskie

 

NIP: 9492192285

REGON: 243019155

tel./fax: 34 361 89 79

www: http://zsp2czest.szkolnastrona.pl/

e-mail: zsp2@edukacja.czestochowa.pl

elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP - ZSP2

Dyrektor: Maria Kowol

Wicedyrektor: Bogusława Ciszewska

Szkoła Podstawowa nr 10 im. św. Stanisława Kostki

ul. Olsztyńska 42

42-202 Częstochowa

powiat: m. Częstochowa

województwo: śląskie

tel. 34 361 89 79

REGON: 000712373

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
e- mail: 
sp10@edukacja.czestochowa.pl

 

Kontakt z instytucjami pozaszkolnymi

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
Adres          42-200 Częstochowa, ul. Legionów 58/10.
Telefon 0-34 361-94-34.
e-mail poradnianr1@poczta.onet.pl
strona www http://www.ppppnr1.ids.czest.pl
blog http://poradniaonline.wordpress.com 
Dyrektor mgr Dorota Sikora

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

Adres 42-200 Częstochowa, ul. Kosmowskiej 5
Telefon 0-34 362-24-24
e-mail poradnia@bmp.net.pl
Dyrektor mgr Krystyna Skalik

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3

Adres 42-200 Częstochowa, ul. Spadzista 13.
Telefon 0-34 363-25-50
e-mail pubpp3@poczta.onet.pl
Dyrektor mgr Jadwiga Mysłek

Centrum Informacji Zawodowej – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Adres 42-200 Częstochowa, ul. Legionów 58/10
Telefon 0-34 361-93-92
e-mail ciz_czestochowa@oswiata.org.pl
Dyrektor mgr Elżbieta Augustyniak-Brągiel

Salezjański Ośrodek Wychowania i Animacji SOWA

Adres 42-200 Częstochowa, ul. Kościelna 53/63
Telefon 0-34 365-09-87, 0608 36 39 66
e-mail sowa@salezjanie.pl
Dyrektor mgr Elżbieta Augustyniak-Brągiel

Policyjny telefon do spraw narkotyków

034 366 42 43

Pomarańczowa linia

pomaga rodzicom, których dzieci piją alkohol

0-800-14-00-68

Ośrodek Profilaktyczno-Społeczny dla Uzależnionych i Ich Rodzin

Proponuje program leczenia dla pacjentów uzależnionych od środków narkotykowych i uzależnionych psychicznie. Do ośrodka pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania dyrektora szkoły lub pedagoga.

Adres 42-200 Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 3
Telefon 034 324 60 97

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

Adres 42-200 Częstochowa, ul. Śląska 22
Telefon 034 365 30 44

STOP PRZEMOCY

Jeśli ktoś Cię zaczepia, grozi, próbuje wyłudzić od Ciebie pieniądze zadzwoń - otrzymasz pomoc

Telefon 986                 (Straż Miejska)